Partner Knowledge

Partners moeten uw producten en/of diensten op de juiste manier onder de aandacht kunnen brengen en daarmee aan de behoeften van (potentiële) klanten voldoen en/of hun probleem oplossen. Daarom is het noodzakelijk dat partners over voldoende relevante kennis beschikken over de producten en/of diensten en in staat zijn zich een beeld te vormen van de behoeften en/of de problemen van de klant.

Volgende onderdeel van het Partner Program Model »

Kennis stimuleert verkopen 

Wij verhogen de kennis van uw partners door het verzorgen van trainingen en/of certificatietrajecten met betrekking tot:

    • Inhoudelijke kennis over de betreffende producten en/of diensten
    • Algemene en/of specifieke verkoopvaardigheden

 

 

Kennisoverdracht

Afhankelijk van de situatie doen we dit door middel van class room, on-site trainingen of e-learning. Van het neerzetten van een complete business school tot en met een gericht en gepersonaliseerd e-learning traject in onze eigen e-learning module.