Partner Acquisitie

Bij het onderdeel Partner Acquisitie bepalen we samen met onze opdrachtgever de gewenste partnerprofielen en de ideale partnermix. Op programmatische wijze gaan we vervolgens aan de slag om potentiële partners te interesseren cq verleiden om een relatie met uw bedrijf aan te gaan en uw producten en/of diensten te gaan verkopen. Wij zorgen er voor dat u de partners krijgt die bij u horen en waarmee u wilt samenwerken. Ons werk stopt dus niet bij het identificeren van geschikte partners, wij zorgen er ook voor dat ze partner worden! Voor het werven van nieuwe partners maken we onder meer gebruik van:

    • Slimme datamining: door gebruik te maken van binnen uw bedrijf en extern beschikbare gegevens wordt een beeld gevormd van potentieel geschikte partners.
    • Concurrentie-analyses: Het in kaart brengen van hoe en of uw concurrenten werken met partners, of ze een partnerprogramma hebben of niet en of ze succesvol samenwerken met hun partners.
    • Zeer gerichte campagnes, ondersteund door de partnermanagers
    •  

Volgende onderdeel van het Partner Programma Model »